Przebudowa przedmiotowej drogi była drugim etapem inwestycji, polegającej na kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowości Siadło Dolne, gmina w 2014 r. zakończyła realizację pierwszego etapu prac, tj. modernizacji drogi gminnej nr 195023Z, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na rok 2014.


Również w tym roku udało pozyskać się dofinansowanie na realizacje inwestycji. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.214.416,12 zł., a uzyskane dofinansowanie 457 550,00 zł. Wykonawca firma STRABAG Spółka z o.o., zakończyła prace w planowanym terminie. Udrożnienia ciągów komunikacyjnych i wzrostu bezpieczeństwa użytkowników ruchu został uzyskany poprzez zmianę nawierzchni drogi, zwiększenie jej szerokości, wyodrębnienie dwóch pasów ruchu oraz wykonanie krawężników.

 

Pin It