Prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości ponad 6 km, łączącej Przecław z Kołbaskowem i Rosówkiem powoli dobiegają do końca. Pierwsze odcinki czarnej nawierzchni już możemy zaobserwować od strony Rosówka. Ścieżka biegnie wzdłuż posiadającej bardzo duże natężenie ruchu drogi krajowej nr 13. Będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Spełniać będzie wszelkie standardy do bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem. Po ścieżce poruszać się będą zarówno rowerzyści, jak i piesi.

Decyzja o realizacji tej inwestycji podjęta przez Wójta Gminy Kołbaskowo – Małgorzatę Schwarz, to przede wszystkim troska o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy musieli dotąd pokonywać tę trasę jako piesi lub rowerzyści w bardzo niebezpiecznych warunkach. Decyzja ta, to także milowy krok w połączeniu Gminy Kołbaskowo z transgraniczną siecią dróg rowerowych, w tym z trasą rowerową Odra-Nysa prowadzącą aż do Czech. Do trasy tej będzie można niebawem dołączyć przez Neu Rosow pokonując jedynie teren Motocrossu w Rosówku.   Trasa ta połączy również mieszkańców Kołbaskowa ze Szczecinem. Wartość użytkową budowanej ścieżki docenił nawet Teleekspress.

Ścieżka powstaje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych – Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego opiewa na kwotę 3 415 875,00 zł. Pozostała część wydatków pokryta będzie z budżetu Gminy Kołbaskowo. Koszt całości inwestycji wynosi 5 mln zł, z czego 4 831 712,54 zł to koszt generalnego wykonawcy realizującego inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej Przecław-Kołbaskowo-Rosówek planowane jest wczesną wiosną 2015 roku.

Pin It