Realizacja przebudowy drogi gminnej nr 195023Z przewidziana jest na obszarze Gminy Kołbaskowo, w miejscowości Siadło Dolne, na terenie następujących działek: Działki nr 129, 75/8, 76, 51/2, 50/3, 46, 53/3, 52/1
Droga jest drogą klasy gminnej i łączy się z drogą gminną nr 195035Z, która włączona jest bezpośrednio do drogi powiatowej Kurów – Siadło Dolne 3927Z, (stary nr 0631Z) Przebiega ona przez działki 129, 75/8, 76, 51/2, 50/3, 46, 53/3, 52/1.

Droga gminna objęta projektem. Opracowanie własne na podstawie: www.targeo.pl

 

Przedmiotowa inwestycja drogowa przyczyni się do poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka drogi objętego przebudową. Na poprawę nośności drogi oraz jej cech eksploatacyjnych takich jak: wyznaczenie dwóch pasów, szerokość, równość podłoża i poprzeczna będzie miało wpływ zaprojektowanie nowej, prawidłowo odwodnionej nawierzchni, co korzystnie wpłynie na komfort jazdy kierowców oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacyjne go.

Ponadto realizacja zadania wpłynie znacząco na wzrost przepustowości i nośności drogi z uwagi na:
- zmianę nawierzchni drogi,
- wyodrębnienie pobocza,
- zwiększenie szerokości drogi z 3,00 do 5,00 m,
- wyodrębnienie dwóch pasów ruchu,
- wykonanie krawężników 10 cm – od strony budynków jednorodzinnych, z drugiej wtopienie krawężników z powierzchnią jezdni,
- wydzielenie parkingów.

Przebudowa odcinka drogi objętego projektem przyczyni się do udrożnienia ciągów komunikacyjnych i wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu w miejscowości Siadło Dolne. Znacząco poprawi się jakość istniejącej infrastruktury drogowej, umożliwiając swoim użytkownikom bezpieczną komunikację do centrów życia społecznego: gminnego i Miasta Szczecina.


Wdrażanie inwestycji (poprzez ogłoszenie postępowania) rozpoczęło się w styczniu 2014 roku, wybór Wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2014, a zakończy się rzeczowo w listopadzie 2014 roku, zaś rozliczenie końcowe zadania, planowane jest na grudzień 2014 roku.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 698 354,00 zł. tj. nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Pin It