„Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

budowagimnazjum
Koszt całkowity:
8 186 019,98 zł, w tym:
Koszt kwalifikowany – 8 073 626,48 zł;
Koszt niekwalifikowany – 112 393,50 zł;

Kwota dofinansowania:
1 650 720,57 zł

Wkład własny:
6 535 299,41 zł


Cel projektu:

Inwestycja objęta projektem polegała na realizacji prac budowlanych (w tym dostawy i montażu) wraz z wyposażeniem obiektu Zespołu Szkół w Przecławiu.

Opis przedsięwzięcia

Projekt zakłada budowę odrębnego budynku gimnazjum połączonego z istniejącą infrastruktura szkolna. W budynku usytuowanych zostało:
- 19 pracowni lekcyjnych,
- 11 gabinetów przedmiotowych dla nauczycieli,
- pokoje administracji i dyrekcji,
- pokój nauczycielski z szatnią nauczycieli i toaletami,
- szatnie i sanitariaty uczniów,
- gabinet lekarski z zapleczem,
- czytelnia na 32 miejsca, z biblioteka i gabinetem opracowań zbiorów,
- forum dla zebrań i rekreacji uczniów,
- sala konferencyjna z zapleczem,
- niezbędne pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
Wszystkie wejścia do budynku zaprojektowano tak aby zapewnić swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym, odpowiednio kształtując teren wokół gimnazjum. Wewnątrz budynku dla komunikacji pionowej, w tym osób niepełnosprawnych przewidziano montaż windy ośmioosobowej o nośności do 800 kg. Budynek został wyposażony w instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje wody zimnej i ciepłej z kotłowni gazowych zlokalizowanych w gimnazjum, instalacji elektrycznej, oświetlenia i prądu stałego w pracowni fizyczno–chemicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, telefonicznej i sieciowej komputerowej. Pomieszczenia edukacyjne zostały wyposażone w meble i sprzęt niezbędny do pracy dydaktycznej. W nowym budynku znajduje się wystarczająco miejsca na stworzenie odpowiedniej liczby dobrze wyposażonych gabinetów. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje powierzchnie zabudowy – 1629,77m², w tym powierzchnia użytkowa budynku gimnazjum wyniesie - 3274,59 m².


Wskaźniki i rezultaty projektu:

Wskaźniki produktu:
- Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej - 3274.590 m2
- Liczba zakupionych środków dydaktycznych - 128 sztuk
- Liczba zakupionych zestawów komputerowych - 57 sztuk
- Liczba nowoutworzonych stanowisk komputerowych - 17 sztuk
- Powierzchnia wybudowanych sal dydaktycznych - 955.190 m2
- Liczba wybudowanych sal dydaktycznych - 19 sztuk
- Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej - 1 sztuka
- w tym przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 sztuka

Rezultaty projektu:
1. Liczba uczniów korzystających z zakupionych środków dydaktycznych – 372 uczniów
2. Liczba uczniów korzystających z nowo utworzonych stanowisk komputerowych – 372 uczniów
3. Liczba nowych miejsc pracy – 10 etatów
4. Liczba uczniów korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej – 372 uczniów
5. Liczba uczniów korzystających z wybudowanych sal dydaktycznych – 372 uczniów.

Ważne adresy:

www.kolbaskowo.pl

www.rpo.wzp.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

http://europa.eu/

www.wzp.pl

http://szkolaprzeclaw.pl/

Pin It