Projekt dofinasowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”  w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”.

Koszty:

Koszty całkowite : 97.440,80 zł.
Koszty kwalifikowane: 79.220,16 zł.
Dofinasowanie: 57.893,00 zł.

Cel projektu:

Celem operacji jest rozwój turystyczno-rekreacyjny poprzez organizację miejsca wypoczynku polegającego na montażu wiaty, stołów, tablic informacyjnych, budowę 5 miejsc postojowych, boiska rekreacyjnego i urządzenie zieleni w miejscowości Siedlo Górne gmina Kołbaskowo.

Opis przedsięwzięcia

Plac rekreacyjny  powstał na działce nr 74 w miejscowości Siadło Górne, w ramach prac wykonano:
- wiatę o powierzchni do 25 m2,
- 8 stołów biesiadnych,
- 4 donice betonowe,
- tablicę informacyjną,
- 2 stojaki na rowery,
- miejsca na ognisko ze skrzynią na piasek do gaszenia ognia,
- stanowiska postojowe dla 5 samochodowa osobowych,
- lampę parkingową, zasilanej energią słoneczną,
- stanowiska do uwiązania koni,
- miejsca na ustawienie edukacyjnej stacji meteorologicznej,
- urządzenie do zabawy dla dzieci młodszych – huśtawki ze zjeżdżalnią,
- element siłowni na świeżym powietrzu,
- rekreacyjne boisko do gry w koszykówkę uliczną,
- rekreacyjne boisko do siatkowej piłki plażowej.

Stworzone miejsce ma służyć aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Na zorganizowanym terenie planuje się organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Miejsce to  służy przede wszystkim okolicznym mieszkańcom, a także osobom odbywającym po okolicy wycieczki rowerowe, samochodowe, piesze i konne.

Ważne adresy:

www.kolbaskowo.pl

http://www.prow.wzp.pl/

http://www.lgd.wdobrej.pl/

http://europa.eu/

Pin It