Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekty. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.


Koszty:
Koszt inwestycji: 47.396,50 zł.
Wydatki kwalifikowane: 38.533,74 zł.
Dofinasowanie: 25.000,00 zł.

Cel projektu:

Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej miejscowości Bedargowo poprzez organizację miejsca wypoczynku i rekreacji.

Opis przedsięwzięcia

W ramach projektu stworzono miejsce, w którym wypoczywać mogą na świeżym powietrzu mieszkańcy, oraz osoby odbywające wycieczki po okolicy. Inwestycja realizowana została na działce 86/8 w Będargowie.  Miejsce wyposażone jest w:
- wiatę o powierzchni 25 m2  ,
- 8 stołów biesiadnych,
- tablicę informacyjną,
- stojak na rowery,
- miejsce na ognisko ze skrzynią na piasek do gaszenia ognia,
- element siłowni na świeżym powietrzu.

W ramach projektu wykonano również zagospodarowanie towarzyszącej zieleni.

 Ważne adresy:

www.kolbaskowo.pl

 

http://www.prow.wzp.pl/

http://www.lgd.wdobrej.pl/

http://europa.eu/

Pin It