EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Edukacja warta zachodu

Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PROGRAM REGIONALNY

Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo

Projekt Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego"

Projekt "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy"

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji

Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego miejscowość Przecław

Inwestycja - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu

Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne – Pargowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie


Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast

Projekt "Ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry” INT-10-0044

Budowa miejsca wypoczynku wraz z zaprojektowaniem zieleni w miejscowości Będargowo

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siadło Górne

Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

Pin It