cyfrowa gmina

 

 

1 lutego 2022 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.


Opis i cele projektu

Działania w projekcie koncentrują się na podniesieniu poziomu cyfryzacji Gminy i jej jednostek podległych. W ramach projektu nastąpi rozbudowa zabezpieczeń informatycznych (zakup  specjalistycznego sprzętu) oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (zakup specjalistycznego oprogramowania i rozszerzenie licencji specjalistycznego oprogramowania). Zostanie także wykonany audyt cyberbezpieczeństwa.

Projekt ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, w Straży Gminnej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Planowane efekty projektu

Zakup i rozbudowa zabezpieczeń informatycznych i logicznych ma zapewnić ciągłość niezaburzonego działania systemów komputerowych i przetwarzania informacji w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, w Straży Gminnej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wykonany audytu cyberbezpieczeństwa ma wskazać na poziom dojrzałości wybranych aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.

Miejsce realizacji: Urząd Gminy Kołbaskowo, Straż Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin realizacji: 2022 r.

Wartość projektu: 100 000 zł

Wartość dofinansowania: 100 000 zł (100 %) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pin It