droga

Dużym zainteresowaniem cieszy się nasza inwestycja, budowa drogi Ostoja - Szczecin, jest sporo zapytań od potencjalnych wykonawców. Po raz kolejny zmienił się termin otwarcia ofert, z 19 na 26 stycznia 2022 roku.


Przetarg na zadanie „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie” został ogłoszony 21 grudnia 2021 roku. Szczegóły tutaj - https://platformazakupowa.pl/transakcja/555493. Umowę na wykonanie projektu technicznego podpisano 5 marca 2020 roku. Dokumentację wykonało szczecińskie Biuro Projektów INBUD spółka cywilna.


- To będzie droga o długości około 2 km. Zaprojektowana jest zgodnie ze wszelkimi standardami, wzdłuż niej będzie biegła ścieżka rowerowa - mówiła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. - Jest istotną drogą, dlatego że ominie miejscowość Ostoja, będzie jej obwodnicą. Poza tym upłynni ruch aut w tym miejscu. Mieszkańcy naszej gminy będą mieli kolejną możliwość dotarcia do Szczecina pomijając zakorkowaną drogę krajową nr 13.

Dziś przez Ostoję jedzie się wąską i krętą drogą. Po przebudowie miejscowość z uroczym pałacykiem zyska obejście. Nowa droga gminna rozpocznie się przed przystankiem autobusowym, patrząc w stronę Przylepu. Obiegnie od południa Ostoję, częściowo po szlaku obecnej drogi gminnej, i wpadnie w korytarz wąskiej dziś drogi w stronę Szczecina.

Zakres robót obejmuje budowę drogi o długości 1.295,61 m, szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem do rowów i zjazdami indywidualnymi, budowę dróg osiedlowych o długości całkowitej 597,15 m, szerokości 5 i 4,5 m o nawierzchni z asfaltobetonu i kostki betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi. To w sumie daje około dwóch kilometrów dróg.

Poza tym powstanie nowe skrzyżowanie z drogą powiatową, a także sieć wodociągowa, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa i przebudowana zostanie sieć oświetleniowa.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: cena – 60%, termin realizacji zamówienia – 20 % oraz termin gwarancji i rękojmi – 20%. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.

Gmina Kołbaskowo planuje także zbudować drogę z Będargowa do Rajkowa.

- Aktualnie projektujemy drogę gminną Będargowo – Rajkowo. Ta droga oraz droga gminna Ostoja – Szczecin w przyszłości umożliwią naszym mieszkańcom, jak i mieszkańcom Szczecina,  wjazd na nową zachodnią obwodnicę Szczecina – dodała Małgorzata Schwarz.


Nowa droga Będargowo – Rajkowo rozpocznie się na węźle planowanej zachodniej obwodnicy Szczecina. Będzie miała około 2,25 km długości.
Jak informowało ostatnio Radio Szczecin, Gmina Kołbaskowo jest najbardziej zaawansowana w realizację dróg prowadzących do przyszłej, będącej w projektowaniu, zachodniej obwodnicy Szczecina.

 

Pin It