droga
 
Aktualizacja 2.03.2022
 
Umowa na inwestycję pod nazwą „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie” ze spółką Ben-Bruk z Grzędzic pod Stargardem podpisana.
 
 
31.01.2022
 
Kolejna dobra wiadomość. Poznaliśmy oferty na budowę drogi gminnej Ostoja – Szczecin. Naszą inwestycję chce realizować aż siedmiu wykonawców. Wszyscy wycenili swoją pracę poniżej kosztorysu (15,8 mln zł brutto). Najtaniej spółka Ben-Bruk.
Oferty złożyli:
- Eurovia Polska S.A. - 10 541 609,44 zł;
- Strabag Sp. z o.o. - 11 565 103,27 zł;
- Ben-Bruk Sp. z o.o. z Grzędzic koło Stargardu - 9 593 133,41 zł;
- Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski, Glinna w gminie Stare Czarnowo - 12 440 409,14 zł;
- Musing Bud Sp. z o.o. ze Szczecina - 11 520 795,00 zł;
- Konsorcjum: Roverpol Sp. z o.o. , z Warzawy oraz Rover Infraestructuras S.A. z Walencji (Hiszpania) - 14 452 500,00 zł;
- Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzymska z Krzemienia koło Dobrzan - 13 970 251,64 zł.
Oferty na zadanie „Budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie” są obecnie analizowane przez komisję przetargową.

 

13.01.2022

Dużym zainteresowaniem cieszy się nasza inwestycja, budowa drogi Ostoja - Szczecin, jest sporo zapytań od potencjalnych wykonawców. Po raz kolejny zmienił się termin otwarcia ofert, z 19 na 26 stycznia 2022 roku.


Przetarg na zadanie „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie” został ogłoszony 21 grudnia 2021 roku. Szczegóły tutaj - https://platformazakupowa.pl/transakcja/555493. Umowę na wykonanie projektu technicznego podpisano 5 marca 2020 roku. Dokumentację wykonało szczecińskie Biuro Projektów INBUD spółka cywilna.


- To będzie droga o długości około 2 km. Zaprojektowana jest zgodnie ze wszelkimi standardami, wzdłuż niej będzie biegła ścieżka rowerowa - mówiła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. - Jest istotną drogą, dlatego że ominie miejscowość Ostoja, będzie jej obwodnicą. Poza tym upłynni ruch aut w tym miejscu. Mieszkańcy naszej gminy będą mieli kolejną możliwość dotarcia do Szczecina pomijając zakorkowaną drogę krajową nr 13.

Dziś przez Ostoję jedzie się wąską i krętą drogą. Po przebudowie miejscowość z uroczym pałacykiem zyska obejście. Nowa droga gminna rozpocznie się przed przystankiem autobusowym, patrząc w stronę Przylepu. Obiegnie od południa Ostoję, częściowo po szlaku obecnej drogi gminnej, i wpadnie w korytarz wąskiej dziś drogi w stronę Szczecina.

Zakres robót obejmuje budowę drogi o długości 1.295,61 m, szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem do rowów i zjazdami indywidualnymi, budowę dróg osiedlowych o długości całkowitej 597,15 m, szerokości 5 i 4,5 m o nawierzchni z asfaltobetonu i kostki betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi. To w sumie daje około dwóch kilometrów dróg.

Poza tym powstanie nowe skrzyżowanie z drogą powiatową, a także sieć wodociągowa, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa i przebudowana zostanie sieć oświetleniowa.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: cena – 60%, termin realizacji zamówienia – 20 % oraz termin gwarancji i rękojmi – 20%. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.

Gmina Kołbaskowo planuje także zbudować drogę z Będargowa do Rajkowa.

- Aktualnie projektujemy drogę gminną Będargowo – Rajkowo. Ta droga oraz droga gminna Ostoja – Szczecin w przyszłości umożliwią naszym mieszkańcom, jak i mieszkańcom Szczecina,  wjazd na nową zachodnią obwodnicę Szczecina – dodała Małgorzata Schwarz.


Nowa droga Będargowo – Rajkowo rozpocznie się na węźle planowanej zachodniej obwodnicy Szczecina. Będzie miała około 2,25 km długości.
Jak informowało ostatnio Radio Szczecin, Gmina Kołbaskowo jest najbardziej zaawansowana w realizację dróg prowadzących do przyszłej, będącej w projektowaniu, zachodniej obwodnicy Szczecina.

 

Pin It