W naszej gminie powstanie kolejna bardzo ważna droga. Połączy drogę krajową nr 13 na granicy Przecławia i Warzymic, z węzłem „Przecław” na realizowanej obwodnicy. 19 maja 2021 roku został przetarg na budowę.


- To bardzo istotna inwestycja. Nowa droga wyprowadzi ruch z Przecławia i Warzymic na realizowaną już dwupasmową obwodnicę – mówi Małgorzata Schwarz.
- Nowa droga o nawierzchni z asfaltobetonu, biegnąca do węzła „Przecław” na obwodnicy Przecławia i Warzymic, będzie miała 750 m długości i 7 m szerokości. Wzdłuż niej powstanie ścieżka rowerowa.
Zbudowana zostanie także kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz zbudowane i przebudowane sieci elektroenergetyczne.
Otwarcie ofert na zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic” ma nastąpić 4 czerwca (uwaga, termin został przesunięty na 11 czerwca - red.). Wybór najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów ocen: cena - 60%, termin realizacji zamówienia - 20%, termin gwarancji i rękojmi - 20%. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 15 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Pin It