Pargowo

Aktualizacja 07.06.2021
Miejsce dawnego pochówku w Pargowie zostanie zrewitalizowane. Znamy oferty.  
- Chcemy zagospodarować ten teren, aby należycie uszanować pamięć dawnych mieszkańców. To będzie także kolejny punkt przystankowy w turystycznym poznawaniu naszej gminy – mówiła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.
Na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja nieczynnego cmentarza w miejscowości Pargowo” wpłynęły cztery oferty. Dwie zmieściły się w zakładanym budżecie (334 tys. zł). Najtańszą złożyła firma Z/Atelier Alicja Zadvorny z Gąsiorowa, koło Pułtuska - ok. 282 tys. zł. Niewiele droższą, Usługi Budowlane Wiesław Furtak ze Szczecina - 288 tys. zł. Budżet przekroczyły oferty firmy Kreston ze Stargardu (434 tys. zł) oraz spółki Sorted z Piaseczna (676 tys. zł).
Obecnie oferty są analizowane przez komisję przetargową.
Wybór najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów ocen: cena - 60%, termin realizacji zamówienia - 25%, termin gwarancji i rękojmi - 15%. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące kalendarzowe od dnia podpisania umowy. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Dodajmy, że pół roku temu Gmina Kołbaskowo zagospodarowała inne miejsce pochówku, dawny cmentarz w Kamieńcu. Stara, mająca około stu lat nekropolia, wcześniej porośnięta krzewami i bluszczem, zmieniła się nie do poznania. Pojawiły się nowe ścieżki, ławki, stare stele oczyszczono, zadbano o groby powojenne oraz o zieleń. Prace kosztowały około 155 tys. złotych. Dodajmy, że w naszej gminie istnieją już lapidaria w Moczyłach i Siadle Górnym.

 

-----

26.05.2021

Miejsce dawnego pochówku w Pargowie zostanie zrewitalizowane. Gmina Kołbaskowo ogłosiła przetarg na prace. - Chcemy zagospodarować ten teren, aby należycie uszanować pamięć dawnych mieszkańców. To będzie także kolejny punkt przystankowy w turystycznym poznawaniu naszej gminy – mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.


Oferty na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja nieczynnego cmentarza w miejscowości Pargowo” poznamy 2 czerwca 2021 roku. Jego wartość to 334 tys. zł. Wybór najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów ocen: cena - 60%, termin realizacji zamówienia - 25%, termin gwarancji i rękojmi - 15%. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące kalendarzowe od dnia podpisania umowy. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
_____________________________________
Ciekawe miejsce na mapie regionu
Pargowo to mała, urokliwa wieś w południowej części naszej gminy. Leży tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Dawniej żyło w niej niemal 400 mieszkańców (w 1939 roku). Dziś dużo mniej, nieco ponad stu. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w 1240 roku. Kościół powstał prawdopodobnie w ostatniej ćwierci XIII wieku. Funkcjonował do 1945 roku, a po II wojnie światowej popadł w ruinę. Dziś stanowi ciekawą atrakcję turystyczną. Uwagę przykuwa zwłaszcza portal w herbem rodziny von Blumennthal. We wsi istniał także dwór, z którego dziś niestety niewiele pozostało. Dodajmy, że Pargowo co roku przeżywa najazd mieszkańców z całego regionu. Tutaj zlokalizowana jest meta corocznego Ćwierćmaratonu Bielika organizowanego przez Gminę Kołbaskowo, a w miejscu rekreacyjnym odbywa się Piknik Rodzinny.
Projektem objęty jest teren dawnego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Pargowo. Miejsce dziś jest zadrzewione zarówno starodrzewem, jak i drobnym porostem drzew i krzewów, powstałych z samosiewu. Zachował się mur cmentarny z głównym wejściem, od którego biegnie, w kierunku północno-wschodnim, ścieżka zakończona pozostałościami fundamentów dawnej kaplicy cmentarnej. Wokół kaplicy widoczny jest półkolisty układ starodrzewu. Ścieżce towarzyszą szpalery grabów pospolitych, najprawdopodobniej budujących dawniej żywopłoty rozdzielające kwatery cmentarne.
Pierwotny układ głównej alei cmentarnej oraz zieleni pozostał nie zmieniony do dziś i jest wyraźnie widoczny. Istniejące drzewa oceniane jako nasadzenia historyczne zostaną zachowane. Cmentarz wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
_______________________________
Co się zmieni w tym miejscu?
- Planowane jest uporządkowanie terenu w celu należytego uszanowania pamięci dawnych mieszkańców Pargowa oraz udostępnienie jako punkt przystankowy w turystycznym poznawaniu okolic. Obecnie cmentarz nie jest użytkowany i pozostanie nieczynny – mówi Małgorzata Schwarz.
„Nowe zagospodarowanie w ogólnym zarysie odtworzy dawny układ funkcjonalny. Istniejące ogrodzenie z kamiennego muru zostanie naprawione w rejonie wejścia. Na głównej osi cmentarza powstanie alejka gruntowa o nawierzchni ulepszonej kruszywem, obrzeżona opaską trawnika parkowego. W rejonie wejściowym powstanie nawierzchnia utwardzona brukową cegłą klinkierową. Rejon dawnej kaplicy zostanie utwardzony nawierzchnią z kruszywa granitowego, a na północ od kaplicy powstanie fragment terenu zadarniony trawą łąkową” – czytamy w projekcie.
Zagospodarowanie uzupełni osiem ławek parkowych, a także pojemniki na odpady, stojak na rowery oraz tablica informacyjna.
Dodajmy, że pół roku temu Gmina Kołbaskowo zagospodarowała inne miejsce pochówku, dawny cmentarz w Kamieńcu. Stara, mająca około stu lat nekropolia, wcześniej porośnięta krzewami i bluszczem, zmieniła się nie do poznania. Pojawiły się nowe ścieżki, ławki, stare stele oczyszczono, zadbano o groby powojenne oraz o zieleń. Prace kosztowały około 155 tys. złotych. Dodajmy, że w naszej gminie istnieją już lapidaria w Moczyłach i Siadle Górnym.

Pin It