logotypy

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Kołbaskowo przystępuje do projektu:  „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy./Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache”


Projekt  „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy./Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache” Numer akt: INT128, uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Współpracy Meklemburia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu  25.09.2015 r. pod numerem CCI 2014TC16RFCBO19. 


Projekt będzie realizowany  w partnerstwie z Gminami: Nowogródek Pomorski, Gryfino, Dębno  oraz Parterem Wiodącym: Amt Oder Welse. Okres realizacji projektu trwa od  1.03.2019 r. do  31.07.2020.

Gmina Kołbaskowo z racji swojego położenia od lat promuję politykę integracji  transgranicznej,  warunkiem należycie rozwijającej się współpracy jest możliwie wszechstronny i odpowiednio wysoki poziom wzajemnej wiedzy na temat swoich partnerów. Kluczowe jest zatem nie tylko przełamanie bariery językowej ale również poznanie zwyczajów i tradycji sąsiadów. Projekt „Edukacja językowa dzieci  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy  ‘’, jest odpowiedzią na te potrzeby.
Gmina Kołbaskowo  w ramach projektu zaplanowała zwiększenie godzin zajęć języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Przecławiu dla dwóch klas, w tym klasy I i IV, wyposażenie dwóch sal  językowych w sprzęt multimedialny taki jak: tablica interaktywna, projektor multimedialny, laptopy oraz tablety.

Ponadto powołany zespół roboczy składający się z przedstawicieli wszystkich parterów oraz specjalistów opracuje pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego i polskiego z odnośnikami regionalnymi.

Zaplanowane są również spotkania integracyjne dzieci uczestniczących w projekcie w różnych miastach.

Uczestnictwo w projekcie gminy przyniesie  wymierne korzyści zwłaszcza dla młodych mieszkańców, takie jak: nabycie umiejętności językowych, poznanie sąsiadów poprzez uczestnictwo w transgranicznych spotkaniach oraz prace na unikatowych materiałach. Długofalowo upatrujemy korzyść  wynikającą ze wzmocnienia  współpracy  jaką jest rozwój wspólnego regionu gospodarczego pogranicza.

Całkowita wartość projektu: 479. 572,88 EUR
Wartość działań Gminy Kołbaskowo: 35.653.82 EURO
w tym wkład własny: 5.348,08 EURO

 

Warto przeczytać:

Relacja ze spotkania inaugurującego projekt "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy"

Pin It