logotypy instytucji związanych z projektem

 

W dniu 13 grudnia 2016 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 136 miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w gminie Kołbaskowo oraz prowadzenie dla nich zajęć edukacyjnych.

Miejsca przedszkolne będą dostępne w nowobudowanym przedszkolu, które zostanie otwarte we  wrześniu 2017 r. w Przecławiu.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
1) utrzymanie nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego – wynagrodzenia personelu i koszt wyżywienia dzieci,
2) wyposażenie sal dla przedszkolaków – zakup mebli i pomocy dydaktycznych,
3) zajęcia edukacyjne dla dzieci - zajęcia specjalistyczne (logopedyczne), stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastyka korekcyjna, rytmika), zajęcia językowe (język angielski),
4) zakup i montaż placu zabaw.

Główne efekty projektu to: utworzenie 136 nowych miejsc w przedszkolu dla 3 i 4-latków, objęcie 136 dzieci zajęciami edukacyjno-rozwojowymi, co da wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej o 47,72 % (w stosunku do 2016 r.).

Wartość projektu: 1 240 612,80 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 054 520,87 zł (85 %)
Wkład własny Gminy: 186 091,93 zł (15%)

Ważne adresy:
www.wup.pl
www.rpo.wzp.plnowe-przedszkole

nowe przedszkole

nowe-przedszkole

 

nowe-przedszkole

nowe-przedszkole

 

 

nowe-przedszkole

nowe-przedszkole

Pin It