Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXIV sesją.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 26 listopada br. o godz. 9.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 26 listopada  br. o godz. 10.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 26 listopada br. o godz. 10.40. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.