Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXIII sesją.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 22 października br. o godz. 8.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 22 października  br. o godz. 10.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 22 października br. o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Pin It