Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania informacji za I półrocze 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury odbędzie się 27 września br. o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

 

Pin It