Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXII sesją

    Komisja Budżetowa odbędzie się 24 września br. o godz. 9.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 24 września  br. o godz. 9.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 24 września br. o godz. 11.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 24 września br. o godz. 11.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 24 września br. o godz. 11.45. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Rewizyjna odbędzie się 24 września br. o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Pin It