Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2020 rok, sprawozdania finansowego Gminy Kołbaskowo za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok odbędzie się 8 czerwca br. o godz. 8.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Pin It