Komisja Budżetowa odbędzie 23 kwietnia br. o godz. 9.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Gospodarcza odbędzie się 23 kwietnia  br. o godz. 10.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 23 kwietnia br. o godz.  11.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.