Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXV sesją.

Komisja Budżetowa odbędzie się 19 lutego br. o godz. 8.40. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Gospodarcza odbędzie się 19 lutego  br. o godz. 9.20. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 19 lutego  br. o godz. 10.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 19 lutego br. o godz.  10.35. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 19 lutego br. o godz.  10.50. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Rewizyjna odbędzie się 19 lutego br. o godz.  11.10. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.