Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 1 czerwca br. o godz. 8.00.
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok odbędzie się 1 czerwca br. o godz. 10.00.

Posiedzenia odbędą się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady Komisji Stałych  Rady Gminy Kołbaskowo odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do niezbędnego minimum.

Pin It