Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XVIII sesją w dniu 15.05.2020 r.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 15 maja br. o godz. 8.00.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 15 maja br. o godz. 8.40.

Posiedzenia odbędą się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady Komisji Stałych  Rady Gminy Kołbaskowo odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do niezbędnego minimum.

Pin It