Na podstawie art. 15zzx ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w związku z obowiązywaniem stanu epidemii wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) posiedzenia:

Komisji Budżetowej Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 08.04.2020r. o godz. 10.00.
Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 08.04.2020 r. o godz. 11.00.
Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 08.04.2020r. o godz. 12.00.


odbędą się w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zarówno przebieg całej Komisji, jak i podjęcie wszelkich rozstrzygnięć ( w tym uchwał) w jej trakcie, będzie odbywało się w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Pin It