Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XIV sesją w dniu 16.12.2019 r.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 11.15.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 11.45.
    Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.10.
    Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.20.
    Komisja Rewizyjna odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.40.
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.50.