herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed IX sesją w dniu 28.06.2019 r.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 11.30.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 11.45.
    Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 12.00.
    Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 12.25.
    Komisja Rewizyjna odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 12.45.
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 28 czerwca br. o godz. 12.50.

Pin It