herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed IV sesją.
 
1) Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 12.15.
2) Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 12.45.
3) Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 13.00.
4) Posiedzenie Komisji Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 13.20.
5) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 13.50.
6) Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 13.35.

 

Pin It