herb gminy kołbaskowo


Harmonogram posiedzeń„ Komisji Stał‚ych Rady Gminy Koł‚baskowo przed II sesją…:

1) Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Koł‚baskowo odbę™dzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 9.00.
2) Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Koł‚baskowo odbę™dzie się™ 21 grudnia 2018 r. o godz. 9.30.
3) Posiedzenie Komisji Oś›wiaty i Kultury Rady Gminy Koł‚baskowo odbę™dzie się 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.15.
4) Posiedzenie Komisji Sportu, Zdrowia i Pomocy SpoĹłecznej odbę™dzie się™ 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.25.
5) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo odbę™dzie się™ 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.45.
6) Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Koł‚baskowo odbędzie się™ 21 grudnia 2018 r. o godz. 8.00.

Pin It