herb gminy kołbaskowo

04 czerwca 2018 r. o godz. 14.00.   w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo. Tematem obrad będzie zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Pin It