herb gminy kołbaskowo

9 października 2017 r.  w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87, o godz. 11.30. odbędzie się  posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skarg.

9 października 2017 r. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87, o godz. 13.00. odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie omówienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Pin It