herb gminy kołbaskowo

31 maja 2017 r.  w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87, o godz. 9.00. odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 206 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo za 2016 rok.