26 września 2016 r. o godz. 12.00.   odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych w celu zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022 za I półrocze 2016 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2016 r.
 
1) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 26 września 2016 r. o godz. 13.00.
2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 26 września 2016 r. o godz. 13.20.
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 26 września 2016 r. o godz. 13.40.
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 26 września 2016 r. o godz. 13.50.

Pin It