Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXII sesją:
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 5 września 2016 r. o godz. 12.30.
2) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 5 września 2016 r. o godz. 12.50
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 5 września 2016 r. o godz. 13.10.
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 5 września 2016 r. o godz. 13.20.