Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XI sesją:

1) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 07 września 2015r. o godz. 13.15
2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 07 września 2015r. o godz. 13.45.
3) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 07 września 2015r. o godz. 13.00.
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 07 września 2015r. o godz. 13.30