Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 8 czerwca 2015:
 
1) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień  8 czerwca 2015 r. o godz. 13:00.
Posiedzenie zwołano w celu zaopiniowania uchwał przygotowanych na VIII sesję Rady Gminy.
 
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  8 czerwca 2015 r. o godz. 13:15.
Posiedzenie zwołano w celu zaopiniowania uchwał przygotowanych na VIII sesję Rady Gminy.
 
2) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 8 czerwca 2015 r. o godz. 10:00.
Posiedzenie zwołano w celu rozpatrzenia skargi.
 
3) Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014, zostało zwołane na dzień 8 czerwca 2014 r. o godz. 14.30
 
4) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 8 czerwca 2015 r. o godz. 15:30.

Pin It