Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed VII sesją

1) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 18 maja 2015 r. o godz. 13.30
 
2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 18 maja 2015 r. o godz. 13.50
 
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 18 maja 2015 r. o godz. 14.10
 
Posiedzenia zwołano w celu zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych na VII sesję Rady Gminy Kołbaskowo.
Porządek dzienny VII sesji Rady Gminy dostępny jest w zakładce Gmina/Władze gminy Kołbaskowo/Najbliższa sesja Rady Gminy.

Pin It