Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXVI sesją:
 
1) Posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo zostało zwołane na dzień 17 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00.
 
2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  17 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00
 
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  17 kwietnia 2014 r. o godz. 12:30
 
4) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 17 kwietnia 2014 r. o godz. 13:00.
 

Pin It