Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXV sesją:

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 17 marca 2014 r. o godz. 12.00.
 
2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 17 marca 2014 r. o godz. 12.45.
 
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 17 marca 2014 r.. o godz. 13.20.
 
4) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 17 marca 2014 r. o godz. 13.40.

Pin It