Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XX sesją w dniu 28.08.2020r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 8.00.
Komisja Budżetowa odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 9.00.
Komisja Gospodarcza odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 9.30.
Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 10.45.
Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 11.30.
Komisja Rewizyjna odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 11.45.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 1 czerwca br. o godz. 8.00.
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok odbędzie się 1 czerwca br. o godz. 10.00.