Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2020 rok, sprawozdania finansowego Gminy Kołbaskowo za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok odbędzie się 8 czerwca br. o godz. 8.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Komisja Budżetowa odbędzie się 31 maja br. o godz. 13.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Gospodarcza odbędzie się 31 maja  br. o godz. 13.50. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 31 maja br. o godz.  14.40. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 31 maja br. o godz.  14.50. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.