Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXV sesją.

Komisja Budżetowa odbędzie się 19 lutego br. o godz. 8.40. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Gospodarcza odbędzie się 19 lutego  br. o godz. 9.20. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 19 lutego  br. o godz. 10.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 19 lutego br. o godz.  10.35. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 19 lutego br. o godz.  10.50. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Rewizyjna odbędzie się 19 lutego br. o godz.  11.10. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 11.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.


Komisja Budżetowa odbędzie się 28 grudnia br. o godz.9.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Gospodarcza odbędzie się 28 grudnia  br. o godz.9.40. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 28 grudnia  br. o godz.10.20. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 28 grudnia br. o godz. 10.35. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 28 grudnia br. o godz. 10.50. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
Komisja Rewizyjna odbędzie się 28 grudnia br. o godz. 11.10. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.