herb gminy kołbaskowo

Wykaz imiennych głosowań z sesji Rady Gminy Kołbaskowo - pliki w załącznikach

herb gminy kołbaskowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) z w o ł u j ę X Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.