wizualizacja zagospodarowania lewego przegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne

W dniu  4 września  2017 roku Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”.
Projekt  nr RPZP.04.09.00-32-4001/17-00  uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.