Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art.63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy" i ma na celu popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmnie jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

W załączeniu regulamin i karta zgłoszeniowa.

Więcej na www.krus.gov.pl

Pin It