narodowy spis powszechny

To już ostatnia szansa na wzięcie udziału w OBOWIĄZKOWYM spisie powszechnym! Odmowa udziału w spisie podlega karze grzywny do 5 tys. złotych!
Prosimy o niezwłoczne dokonanie samospisu przez:
➡️ stronę www.spis.gov.pl
➡️ infolinię - 22 279 99 99
➡️ osobiście w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie (informacje 91 884 90 23)


Spis jest obowiązkowy! Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie podlega karze grzywny do 5 tys. zł - przypomina Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Szczecinie.
_________________________
WAŻNA INFORMACJA! W związku z licznymi pytaniami, Gminne Biuro Spisowe w Kołbaskowie przypomina, że mieszkańcy gminy Kołbaskowo, którzy wzięli udział w II spisie próbnym ludności i mieszkań w 2020 r., nie są zwolnieni z obowiązku spisania się w ramach NSP 2021 w roku bieżącym.

Pin It