Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Osoby głuche lub niedosłyszące mogą zostać spisane przy udziale  rachmistrzów migających.

Osobom głuchym i niedosłyszącym Wojewódzkie Biuro Spisowe w Szczecinie oferuje możliwość aktywnego udziału w spisie poprzez zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i zaangażowanie rachmistrzów migających ze znajomością polskiego języka migowego (PJM).

W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Statystycznego w Szczecinie poprzez aplikację "Zamów kontakt" dostępną pod adresem https://kontaktmigowy.stat.gov.pl