emisyjnosc

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r., każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Co to jest CEEB

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.:"kopciuchów".


Kto musi tak złożyć deklarację

Deklarację muszą złożyć właściciele /zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego ,podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
e-mail: info@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wzór formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Szczegółowe informacje znajdują się w materiałach informacyjnych oraz na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Pin It