Jeżeli współmałżonek wyrazi zgodę, możemy za niego wypełnić formularz spisowy. W takiej sytuacji osoba przez nas spisana, w świetle przepisów ustawy o NSP, dopełniła obowiązku spisowego i nie musi już sama wypełniać formularza ani nie będzie się z nią kontaktował rachmistrz - informuje Główny Urząd Statystyczny.
 
Jeśli natomiast osoba spisana przez inną osobę chce samodzielnie uzupełnić formularz spisowy – może to zrobić.
Masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące wypełniania formularza? Sprawdź najpierw w zakładce FAQ na stronie:
https://spis.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/, a jeśli tam nie znajdziesz odpowiedzi – zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 27 99 99.