ranking

Gmina Kołbaskowo ponownie wysoko w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2020 rok. Znalazła się na 50. miejscu wśród 1533 gmin wiejskich!

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
Opracowanie oparte na zestawieniu parametrów finansowych obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naukowcy zbadali ich sposób gospodarowania pieniędzmi przez korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samorządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyjaśnił, że podstawowym celem rankingu jest wyjaśnienie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020.

- Dodatkowo uwzględniliśmy wpływ pandemii na kondycję samorządów. Uzupełniliśmy powadzone analizy o nakłady prowadzone na przeciwdziałanie i usuwaniem skutków pandemii.  Zachowaliśmy te same kryteria oceny, te same wskaźniki, co w latach ubiegłych – dla zachowania porównywalności tego rankingu – tłumaczył prof. Nita.
Dla celów metodologicznych został zbudowany syntetyczny indeks będący pochodną siedmiu składników: udziału dochodów własnych samorządu w dochodach ogółem, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Ogłoszeniu wyników towarzyszyły debaty z udziałem władz samorządowych oraz przedstawicieli urzędów centralnych.

Podczas dyskusji „Po pierwsze finanse. Jak bardzo pandemia wpłynęła na budżety JST?” Grzegorz Czarnocki, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych odnosząc się do wpływu pandemii na kondycje finansową samorządów powiedział: - Twarde dane pokazują, że nastąpiło pewne załamanie w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ale to załamanie nie jest drastyczne. Jeśli patrzymy na zbiorcze wykonanie budżetu i dynamikę dochodu w stosunku do roku 2019 – to ogólnie dynamika ta była dodatnia, dochody ogółem wzrosły o 9,5 proc. – mówił Czarnocki. - Natomiast jedynym źródłem dochodu, które zostało niewykorzystane i którego dynamika jest ujemna są udziały podatkowe. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy, ale na pewno została zahamowana dynamika wzrostu dochodu, która cieszyła samorządowców – wskazał.
Temat drugiej debaty brzmiał „Inwestycje w gminie – czy to recepta na kryzys?”. Okazuje się, że nie wszystkie gminy zrezygnowały z inwestycji w trudnym, covidowym roku. - Nie zatrzymaliśmy inwestycji w Gliwicach mimo specyficznego roku. Wyszliśmy z założenia, że ich dalsze realizowanie jest najlepsza receptą na kryzys, bo daje pracę – mówił Adam Neumann, prezydent Gliwic, trzecich w rankingu w kategorii miast na prawach powiatu.
Podobnie jest w naszej gminie. - Oczywiście nie da się nie odczuć negatywnych skutków pandemii koronawirusa, ale kondycja finansowa Gminy Kołbaskowo jest stabilna od lat.

To pozwala nam na realizowanie naszych planów inwestycyjnych, choć w niektórych przypadkach z lekkim opóźnieniem - mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.

Link do rankingu >>

Pin It