Publikujemy list od Prezesa KRUS dr Aleksandry Hadzik do dzieci (w załączeniu).

Pin It