mapa obwodnicy kołbaskowa

05.01.2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]  otworzyła oferty cenowe w przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6 w Kołbaskowie.
- Wpłynęła jedna oferta, która będzie teraz sprawdzana. Inwestycja umożliwi zawracanie pojazdom przed granicą i usprawni kontrole służb - informuje GDDKiA.
To oferta katowickiej spółki Trakt, która wyceniła swoją usługę na 994 tys. zł. Środki jakie dyrekcja dróg zamierza przeznaczyć na inwestycję to milion złotych.

 

24.09.2020

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

 

Znamy oferty cenowe w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kołbaskowa

Zostały otwarte oferty cenowe w przetargu na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13 o długości około 6 km. Wpłynęło łącznie 13 ofert, których wartość wynosi od 1,54 do 4,49 mln złotych. Złożone przez firmy projektowe oferty będą teraz sprawdzane. Obwodnica Kołbaskowa to jedna z dziewięciu inwestycji w województwie zachodniopomorskim przewidzianych do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Kompletna dokumentacja projektowa

Przebieg drogi został określony w wydanej w 2012 roku decyzji środowiskowej, która dotyczyła również położonej na północ obwodnicy Przecławia i Warzymic. Teraz projektant będzie miał za zadanie opracować projekt budowlany i projekty wykonawcze dla inwestycji i wykonać badania podłoża. Realizacja projektu budowlanego umożliwi przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jeszcze w okresie ważności decyzji środowiskowej. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego, następnie zostanie uzyskana decyzja ZRID. Ogłoszenie przetargu na budowę drogi planowane jest w 2023 roku.

Obwodnica od wschodu ominie Kołbaskowo

DK13 łączy granice polsko-niemiecką w Rosówku z autostradą A6 i centrum Szczecina. Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 to kolejny element realizacji nowego przebiegu tej drogi. Wraz z biegnącą od autostrady A6 do Szczecina obwodnicą Przecławia i Warzymic trasa ta umożliwi całkowite wyprowadzenie pozamiejskiego odcinka tej drogi poza obszary zabudowane. Obwodnica Kołbaskowa rozpocznie się kilkaset metrów od granicy polsko-niemieckiej. Droga ominie od wschodu miejscowość Kołbaskowo i włączy się w nowy węzeł drogowy Szczecin Zachód, który przewidziany jest do realizacji w ramach obwodnicy Przecławia i Warzymic. Obwodnica Kołbaskowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP.

 

10.02.2020

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Dziewięć zachodniopomorskich obwodnic w krajowym programie „100 obwodnic”

 
Rusza opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury program budowy 100 obwodnic w całej Polsce. W rozpisanym na lata 2020-2030 programie znajduje się dziewięć inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Spośród tych inwestycji trzy posiadają wydane decyzje środowiskowe, natomiast dla pozostałych zadań będzie konieczne wykonanie całości procesu przygotowawczego.

Obecnie na Pomorzu Zachodnim powstają obwodnice Myśliborza na DK26, Węgorzyna na DK20. Po poprzednim wykonawcy zostanie dokończona obwodnica Wałcza w ciągu S10 oraz Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Zostanie również dokończony brakujący fragment obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Integralnymi elementami budowanych dróg ekspresowych są również odcinki wyprowadzające ruch z miejscowości. Budowana S3 na północ od Goleniowa obejmują obwodnicę Brzozowa, a znajdujący się w przetargu odcinek S11 Kłanino-Bobolice przyniesie ulgę mieszkańcom Bobolic. Dalsze inwestycje na drogach ekspresowych, takie jak Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6, czy droga S10 na odcinku Stargard-Piła są w przygotowaniu.

Dzięki nowemu programowi rządowemu ruch tranzytowy ominie kolejne miejscowości

Kolejne obwodnice powstaną na zachodniopomorskich drogach krajowych dzięki ogólnopolskiemu programowi 100 obwodnic. Do tego dedykowanemu obwodnicom programu zostały wybrane priorytetowe zadania na drogach krajowych, które nie będą drogami szybkiego ruchu. Te nowe inwestycje te będą realizowane niezależnie od projektów w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Na Pomorzu Zachodnim do programu 100 obwodnic została wybrana między innymi: Obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13

Obwodnica ominie od wschodu Kołbaskowo wyprowadzając z miejscowości ruch tranzytowy w ciągu DK13 do granicy z Niemcami w Rosówku. Długość odcinka to około 6 km. Inwestycja posiada decyzję środowiskową. Inwestycja będzie się łączyła z realizowanym odcinkiem DK13 od granicy Miasta Szczecin do autostrady A6 (obwodnica Przecławia i Warzymic) na węźle drogowym Szczecin Zachód.


Pin It