zachodniopomorska karta rodziny

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora - zachęcamy do korzystania! Poniżej najważniejsze linki - do regulaminów, wniosków oraz listy ulg.

Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo spełniający warunki określone w załączonych regulaminach mogą ubiegać się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołbaskowo poprzez wrzucenie do urny znajdującej się w przedsionku budynku lub przesłać za pomocą profilu zaufanego.


- Regulamin ZKR - http://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-ZKR.pdf

- Regulamin ZKS - http://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-ZKS.pdf

-  Wykaz ulg - http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

-  Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny (PDF)

-  Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora (PDF)