Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że został ogłoszony konkurs dla dzieci w wieku 11 - 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Zadaniem konkursowym jest ułożenie rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej "Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat".
Pracę konkursową należy nadesłać do 31 sierpnia 2020 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie krus.gov.pl

Regulamin i plakat w załączeniu.

Pin It